Tin tức sự kiện

Phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 482/BDN về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH).

Ảnh minh họa.

Nội dung kiến nghị: Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý NƠXH của Chính phủ đã ban hành khá lâu, tuy vậy, đến nay các đối tượng điều chỉnh của Nghị định này chưa được tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ phát triển nhà ở của Chính phủ, nhất là các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa hiện đang có nhiều khó khăn về nhà ở. Đề nghị Chính phủ quan tâm sớm có nguồn vốn để triển khai thực hiện đảm bảo Nghị định nói trên.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2101/BXD-QLN gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình với nội dung như sau: Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải quyết những vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật Đầu tư công để sớm bố trí vốn để triển khai thực hiện các chính sách, chương trình NƠXH theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Ngày 26/4/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bổ sung 2.000 tỷ đồng (trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020) cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách cho vay NƠXH (Văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS), trong đó dành một phần cho chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Ngày 23/6/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình Chính phủ số 5146/TTr-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với phần vốn còn lại (đợt 2), theo đó số vốn phải bổ sung thêm để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là 937,931 tỷ đồng. Do vậy, số vốn bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay NƠXH theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ chỉ còn lại là 1.062,069 tỷ đồng (2.000 tỷ đồng – 937,931 tỷ đồng). Số tiền chênh lệch giữa Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (840 tỷ đồng) với đề xuất nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ được cấp bù khi thu hồi nợ của các địa phương. Nguồn vốn này được phân bổ để triển khai thực hiện từ năm 2018-2020.

Ngày 29/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (Đợt 2). Như vậy, nguồn vốn hỗ trợ NƠXH cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Sưu tầm

Các tin liên quan

GỌI NGAY 0988.225.656 / 0902.002.659