Tầm nhìn

  • Chiến lược kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG G8 VIỆT NAM coi phát triển bền vững, lấy lợi ích của khách hàng làm giá trị phát triển, đáp ứng được thị hiếu nhu cầu của khách hàng ngay cả những khách hàng khó tính nhất.
  • Giữ vững, phát huy và nâng cao thế mạnh của công ty về: quản lý, nhân lực, giải pháp kỹ thuật, phong cách phục vụ… ngày càng chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng cũng như xu thế hội nhập quốc tế.
  • Trở thành công ty thiết kế, tư vấn và thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh

  • G8CONST.,JSC cam kết sẽ là chỗ dựa tin cậy, bền vững, với mọi đối tác để khách hàng làm chủ công nghệ nhằm phục vụ cho mục đích sống và kinh doanh theo cách Quý khách hàng mong muốn.
  • Chú trọng chất lượng sản phẩm xây dựng, gìn giữ uy tín, mối quan hệ gắn bó với các đối tác, khách hàng, cùng phát triển, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Giá trị cốt lõi

  • Chia sẻ với khách hàng để cùng phát triển.

  • Con người là nền tảng phát triển. Do vậy luôn quan tâm đến công tác đào tạo, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ và công nhân.

  • Đổi mới để thành công.