Tư vấn thiết kế
Thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc

  •   21/10/2016 09:46:00 AM

Trước khi giới thiệu về dịch vụ thiết kế kiến trúc mà Công ty cổ phần xây dựng G8 Việt Nam cung cấp, tôi xin đưa ra một vài câu hỏi nhỏ để giúp khách hàng hiểu hơn về công việc của chúng tôi. Các khách hàng hiểu gì về các dịch vụ thiết kế kiến trúc ? Hay đơn giản hơn các khách hàng hiểu về thiết kế kiến trúc?