Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư - 19/10/2016 23:33  |  496
Chiều ngày 19/10 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam (Bộ Xây dựng) và Công ty tư vấn Insar (CHLB Đức) thực hiện.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành Xây dựng, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Theo Báo cáo của đơn vị tư vấn lập Đồ án, trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008 , Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm kế thừa và khắc phục những bất cập tồn tại, cập nhật các thay đổi mới trong phát triển của vùng, đáp ứng những thách thức mới như vấn đề môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, cập nhật phương pháp quy hoạch mới của thế giới và khu vực. Phạm vi nghiên cứu của Đồ án bao gồm diện tích toàn vùng 30.591,864km2, dân số 18.756.792 người, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh trong vùng là Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồ án đã tích hợp các chiến lược phát triển ngành cấp quốc gia đối với vùng cũng như các quy hoạch kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng, phân tích các bối cảnh trong nước và quốc tế, nghiên cứu và đánh giá những thuận lợi cũng như thách thức đối với vùng trong tình hình mới, đặc biệt chú trọng vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồ án cũng đưa ra ý tưởng điều chỉnh mô hình phát triển và cấu trúc không gian vùng theo quan điểm phát triển cân bằng, có khả năng thích ứng cao, hệ thống kết nối hiệu quả và phát triển bền vững… với mô hình phát triển tập trung đa cực, phát triển đô thị nén, bảo vệ các hệ sinh thái, thích nghi với biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị, các chuyên gia phản biện của Hội đồng cũng như ý kiến các thành viên Hội đồng đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp, về cơ bản nhất trí đánh giá cao sự nỗ lực và công sức của đơn vị tư vấn trong việc lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch này, với những nghiên cứu công phu, số liệu phong phú, có tính khoa học và thực tiễn và kế thừa . Bên cạnh đó, các chuyên gia, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp thêm ý kiến để tư vấn hoàn thiện Đồ án.

Thay mặt Hội đồng thẩm định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã tổng kết ý kiến của các chuyên gia, các thành viên Hội đồng và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và đơn vị tư vấn lập Đồ án nghiên cứu, tiếp thu.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, qua ý kiến của các thành viên Hội đồng cho thấy, Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đã bám sát Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuân thủ các căn cứ pháp lý và các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Bên cạnh việc lưu ý đơn vị tư vấn cần chú trọng thể hiện mô hình phát triển, mục tiêu phát triển của vùng, cũng như chú trọng các sản phẩm của Đồ án về tổ chức phát triển không gian và mô hình phát triển đô thị của vùng, hệ thống cơ sở hạ tầng vùng và liên kết nội và ngoại vùng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà để nghị tư vấn và các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng cần nghiên cứu, đề xuất các mô hình tổ chức thực hiện để Đồ án mang tính khả thi cao, đồng thời nhấn mạnh đây là yếu tố quyết định sự thành công của Đồ án./.