Tồn kho bất động sản trên toàn quốc còn gần 32 ngàn tỷ đồng

Tồn kho bất động sản trên toàn quốc: còn gần 32 ngàn tỷ đồng

 11:39 15/12/2016

Tính đến tháng 12​ này, tổng giá trị tồn kho BĐS trên toàn quốc còn khoảng 31.842 tỷ đồng, giảm 19.047 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ​ngoái.