Khu xử lý nước thải và bể chứa trạm bơm cấp nước E813