Tuyển dụng
Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính

  •   20/10/2016 12:36:00 AM

Mô tả công việc :
- Xác định nhu cầu nhân sự cho các bộ phận và phòng ban của công ty.
- Lập kế hoạch tuyển dụng và trình duyệt cho GĐ.
- Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt.