Thứ trưởng Lê Quang Hùng Dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng  

Thứ tư - 18/01/2017 23:47  |  564
Ngày 18/1/2017, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị
 
Năm 2016, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2016, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Bộ Xây dựng.

Cục thể, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã chủ trì soạn thảo nhiều Dự thảo Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Xây dựng, như: Dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Dự thảo Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng cũng tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng soạn thảo Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và phối hợp với Cục Viễn thông (Bộ Thông tin Truyền thông) ban hành Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng và nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo Cục, cán bộ, công chức, viên chức, công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở được thực hiện tốt, đảm bảo thời gian và chất lượng, giúp chủ đầu tư các dự án thực hiện đúng các quy định về đầu tư xây dựng, giảm thiểu rủi ro khi triển khai thực hiện, chống thất thoát, lãng phí đối với các dự án Ngân sách Nhà nước. 

Trong quản lý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã chủ động xây dựng phần mềm phục vụ công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đến nay phần mềm này đã hoạt động ổn định. Trong quá trình xây dựng phần mềm, tuy gặp nhiều khó khăn về kinh phí, song với phương án xã hội hóa trong thực hiện, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã hoàn có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Các thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đã từng bước được thực hiện minh bạch, công khai trên trang web của Cục cũng như trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/CP, Thông tư số 17/2016/TT-BXD, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ thông qua và cho ban hành các nội dung hướng dẫn, cơ sở hạ tầng và điều kiện phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề như: Ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng; ban hành gần 2.000 câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng; tổ chức sát hạch cho 1920 lượt thi của khoảng 1.100 cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Xác định công tác tập huấn, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, năm 2016, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn tại một số tỉnh, thành phố, doanh nghiệp. Qua công tác phổ biến pháp luật, Cục nắm bắt được tình hình hoạt động xây dựng của địa phương, doanh nghiệp, cá nhân và cũng là một kênh thông tin để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Theo kế hoạch, năm 2017, Cục Quản lý hoạt động xây dựng sẽ tập trung mọi điều kiện về nguồn lực để hoàn thiện Nghị định 59/CP sửa đổi, Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng và một số Thông tư có liên quan, tiếp tục kiện toàn nhân sự, quy chế thực hiện, quy trình kiểm soát để đáp ứng tốt nhiệm vụ thẩm định dự án, thiết kế, cấp chứng chỉ năng lực, đồng thời tăng cường phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương để tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng ở các cấp tỉnh, thành phố, quận, thị xã, huyện và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho các tầng lớp, các thành phần kinh tế về những kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng, nắm bắt thông tin, phản ánh thông tin từ các tổ chức, các cá nhân đang hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam để kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước và xây dựng chính sách pháp luật của Cục.

Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Cục Quản lý hoạt động xây dựng đạt được trong năm 2016, đặc biệt là trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cũng như cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chỉ đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, trong đó chú trọng đặc biệt đến việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, công tác thẩm định dự án thiết kế, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp giấy phép xây dựng, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách pháp luật cũng như kịp thời nắm bắt, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.