Nghiệm thu Dự thảo “Nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường sản xuất xi măng” 

Thứ năm - 29/12/2016 23:46  |  621
Ngày 26/12/2016, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự thảo “Nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường sản xuất xi măng”. Dự thảo do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện.
Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng). 
 
nghiem thu du thao nhiem vu xay dung huong dan bao ve moi truong san xuat xi mang
 
Ông Nguyễn Công Thịnh phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, thay mặt nhóm tác giả, ThS. Nguyễn Thị Tâm trình bày báo cáo tóm tắt Dự thảo “Nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường sản xuất xi măng”. Theo đó, tài liệu này đề cập các biện pháp giảm thiểu, quản lý, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất xi măng, nhằm mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý hiệu quả các nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường ở các nhà máy sản xuất xi măng phù hợp với điều kiện kinh tế của từng đơn vị, đảm bảo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cải tiến, áp dụng công nghệ hiện đại để vừa bảo vệ môi trường vừa đảm bảo yêu cầu về chất lượng xi măng cũng như lợi ích của các doanh nghiệp, hướng đến sự phát triển bền vững của ngành sản xuất xi măng. Tài liệu này hướng đến đối tượng sử dụng là các cơ quan quản lý chuyên ngành, các đơn vị sản xuất xi măng.

ThS. Nguyễn Thị Tâm cho biết: Các giải pháp đề xuất trong tài liệu mang tính tổng hợp bao gồm các biện pháp giảm thiểu chất thải đầu nguồn, xử lý chất thải cuối nguồn, tận thu nguyên liệu. Các giải pháp quản lý được nhóm tác giả tổng hợp từ thực tế điều tra và đo đạc các thông số môi trường tại các cơ sở sản xuất, có sự tham khảo các tài liệu có liên quan, nhằm từng bước góp phần cải thiện môi trường trong sản xuất xi măng.

Sau khi nghe đại diện nhóm tác giả trình bày báo cáo tóm tắt Dự thảo “Nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường sản xuất xi măng”, các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp ý để nhóm tác giả hoàn thiện Dự thảo. Các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đều đánh giá cao sự cần thiết của Dự thảo “Nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường sản xuất xi măng” trong việc bảo vệ môi trường ở các nhà máy cũng như bảo vệ sức khỏe người lao động tại nhà máy và cộng đồng dân cư sống gần khu vực nhà máy đó hoạt động.

Ông Nguyễn Quang Cung - Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam, chuyên gia phản biện cho biết: Với phương pháp thực hiện khoa học, nhóm tác giả đã tập hợp tương đối đầy đủ và chi tiết những quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong sản xuất xi măng. Đây là tài liệu có giá trị trong cả khoa học và thực tiễn, rất cần thiết đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như với các cơ sở sản xuất xi măng.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng đánh giá: Nhóm tác giả đã dành nhiều thời gian, trí lực tiến hành khảo sát thực tế tình hình phát thải và xử lý ô nhiễm môi trường tại các đơn vị sản xuất xi măng trên cả nước, đồng thời xây dựng Dự thảo “Nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường sản xuất xi măng” một cách cẩn thận, chu đáo. Tuy nhiên, nhóm tác giả cần bổ sung một số quy định pháp luật có liên quan đến sản xuất xi măng, đặc biệt là quy hoạch sản xuất xi măng, đồng thời lưu ý đến yếu tố ngắn gọn, xúc tích của tài liệu hướng dẫn để các đối tượng dễ dàng tiếp cận.

Ông Nguyễn Công Thịnh yêu cầu nhóm tác giả tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng để sớm hoàn thiện Dự thảo “Nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường sản xuất xi măng”, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu Dự thảo “Nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn bảo vệ môi trường sản xuất xi măng”, do nhóm tác giả thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, với kết quả đạt loại Khá.