Nghiệm thu đề tài của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) 

Thứ sáu - 04/11/2016 21:37  |  719
Ngày 2/11/2016, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tiến hành cuộc họp nghiệm thu kết quả của đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ chương trình khung bồi dưỡng phục vụ công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng 2014” do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) thực hiện.
 TS. Bùi Trung Dung – Cục trưởng Cục Hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng.
  
xd
 
Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu
Báo cáo với các thành viên trong Hội đồng, TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã trình bày sơ lược về tính cấp thiết cũng như quá trình thực hiện đề tài. Theo đó, Luật Xây dựng năm 2014 ra đời và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 nhưng đến nay vẫn chưa có các chương trình thống nhất và tài liệu đào tạo bồi dưỡng phục vụ công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Vì vậy, việc thực hiện đề tài này là cần thiết và cấp bách. Mục tiêu của đề tài nhằm đảm bảo quản lý thống nhất, minh bạch nội dung chương trình khung cũng như các bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng công tác sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng 2014. Đề tài đã hoàn thiện với 9 Chương trình khung với thời lượng được phân bố theo hình chóp với 3 hạng: Hạng III có thời gian dài nhất, kéo dài khoảng 5- 7 ngày; Hạng II kéo dài khoảng 3-4 ngày; Hạng I có thời gian ngắn nhất, kéo dài khoảng 2-3 ngày. Tỷ lệ phần kiến thức pháp luật/kiến thức chuyên môn tương đương 40/60.

Học viện đã hoàn thành việc xây dựng chương trình khung của 9 bộ chương trình đào tạo, bồi dưỡng phục vụ công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng gồm: Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng; Chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ đủ điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trình; Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tất cả nội dung chương trình khung của 9 bộ tài liệu đều đã được thông qua các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa của các chuyên gia.

Phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu, các chuyên gia phản biện cũng như các ủy viên của Hội đồng đều đánh giá cao những cố gắng của Học viện AMC trong việc nghiên cứu, thiết lập các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phục vụ công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng, về cơ bản các chương trình là phù hợp, các nội dung được cụ thể hóa cho các đối tượng. Tuy nhiên, các chuyên gia phản biện và các ủy viên Hội đồng cũng đóng góp, trao đổi với chủ nhiệm đề tài về một số vấn đề như: nhiều chương trình chưa rõ ràng, nhiều chương trình khung đào tạo giống nhau (đặc biệt ở hạng I và II), nên bỏ chương trình khung về an toàn lao động, đưa thêm các nội dung chuyên sâu cho các đối tượng hạng I, nội dung kiến thức pháp luật còn nghèo nàn, kiến thức pháp luật cần giống nhau ở các hạng, cần loại bỏ các nội dung kiến thức đã được trang bị tại các trường đại học, các chương trình đã nêu các mục tiêu và đối tượng nhưng chưa có phần yêu cầu đối với các đối tượng, tên chương trình cần nhấn mạnh chữ “bồi dưỡng nghiệp vụ” … Các ý kiến góp ý của Hội đồng đã được chủ nhiệm đề tài tiếp thu nghiêm túc và giải trình ngay tại chỗ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, Chủ tịch Hội đồng Bùi Trung Dung nhất trí với các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và đề nghị chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo nhóm biên soạn soát xét lại các chương trình sao cho phù hợp.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ chương trình khung bồi dưỡng phục vụ công tác sát hạch cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng 2014” đã được Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu với kết quả xếp loại Khá.