Hội thảo Tham vấn bộ chỉ số đô thị phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia    

Thứ tư - 11/01/2017 14:42  |  583
Ngày 10/1/2017, tại Hà Nội, Cục Phát triển đô thị (thuộc Bộ Xây dựng) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Tham vấn bộ chỉ số đô thị phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia.
Dự Hội thảo có ông Trần Quốc Thái - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, đại diện WB tại Việt Nam, đại diện các Bộ, ngành, các hội, hiệp hội có liên quan, đại diện UBND các thành phố khu vực miền núi và trung du phía Bắc, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
 
hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
 
Hội thảo được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia cũng như đại diện UBND các thành phố khu vực miền núi và trung du phía Bắc và vùng đồng bằng Sông Cửu Long trong việc xây dựng bộ chỉ số đô thị. Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Quốc Thái nhấn mạnh vai trò quan trọng của xây dựng bộ chỉ số đô thị đối với quy hoạch, quản lý và phát triển của đô thị trong tương lai, đồng thời bày tỏ tin tưởng những ý kiến đóng góp của các chuyên gia cũng như đại diện của UBND các thành phố sẽ giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện bộ chỉ số một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Tại Hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn trình báo báo cáo nhiệm vụ A về xác định và thống nhất các chỉ số sẽ được bao gồm trong hệ thống CSDL đô thị quốc gia và nhiệm vụ B về giới thiệu hệ thống phần mềm quản lý CSDL đô thị quốc gia.

Mục đích xây dựng bộ chỉ số đô thị nhằm: Giúp các đô thị lên kế hoạch và quản lý hiệu quả sự phát triển đô thị trong tương lai; giúp các đô thị lồng ghép các tham vấn với người dân về chính sách và kế hoạch, mục tiêu quốc gia để cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị; hỗ trợ Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng và các đô thị ở Việt Nam về giám sát và đánh giá các vấn đề liên quan đến quy hoạch và quản lý sự phát triển của đô thị.

Việc lựa chọn các chỉ số được thực hiện theo các nguyên tắc: Các chỉ số lựa chọn phải có khả năng tạo ra các nhóm thông tin; các chỉ số cần phản ánh được các nội dung chủ yếu của mỗi lĩnh vực trong mỗi nhóm thông tin; các chỉ số lựa chọn đảm bảo nguồn thông tin đưa ra có thể thu thập được; các chỉ số lựa chọn đa số là các chỉ tiêu định lượng; các chỉ số được thiết kế theo 3 lộ trình thực hiện với khoảng cách tối đa là 3 năm; các chỉ số chính ở lộ trình A phải được cung cấp số liệu theo chu kỳ quy định và phải có hướng dẫn thu thập và tính toán từng chỉ số.

Sau Hội thảo này, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn trong việc xây dựng bộ chỉ số đô thị phục vụ xây dựng hệ thống CSDL phát triển đô thị quốc gia.