Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Cục Hạ tầng kỹ thuật 

Thứ ba - 17/01/2017 02:01  |  620
Ngày 13/1/2017, tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 
 
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến cho biết, năm 2016, Cục Hạ tầng kỹ thuật tập trung vào triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ và Bộ Xây dựng, trong đó có việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; điều chỉnh các định hướng, chiến lược trong lĩnh vực hạ tầng để đáp ứng với các yêu cầu mới; tổ chức triển khai các Chương trình do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng giao; thực hiện các dự án hợp tác quốc tế.

Cụ thể, năm 2016, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành 01 Nghị định và 03 Quyết định, bao gồm: Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Quyết định số 2052/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1566/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Cục Hạ tầng đã hoàn thiện để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành 02 Đề án và 02 Thông tư; đồng thời, tham gia xây dựng, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan trong và ngoài Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Bên cạnh đó, năm 2016, Cục Hạ tầng đã tích cực thực hiện công tác phổ biến, hướng dẫn thực hiện các đề án và các văn bản quy phạm pháp luật: đã làm việc với 25/63 Sở Xây dựng để kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; tổ chức 10 Hội nghị, Hội thảo để phổ biến các đề án, văn bản quy phạm pháp luật tại 3 miền trên cả nước.

Theo đánh giá của Cục Hạ tầng, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực của Cục Hạ tầng đã được thực hiện tương đối đảm bảo tiến độ, đúng trình tự, thủ tục. Trong quá trình soạn thảo đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, đảm bảo nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là việc lấy ý kiến thẩm định đúng quy định. Công tác phổ biến, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân cũng được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

Trong công tác quản lý quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, Cục Hạ tầng đã đôn đốc các địa phương triển khai rà soát, lập, phê duyệt các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; chủ trì thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2016, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã và đang tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều Chương trình do Thủ tướng giao, như: Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 và Chương trình thí điểm xử lý chất thải rắn nông thôn; Chương trình chống thất thoát thất thu nước sạch; Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn… và nhiều dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi: Dự án xe buýt nhanh BRT (vốn Ngân hàng thế giới - WB), Dự án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam (JICA tài trợ), Dự án thoát nước và chống ngập cho các đô thị quy mô vừa và nhỏ vùng duyên hải Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu (GIZ tài trợ), Dự án quản lý nước thải tại các đô thị Việt Nam - giai đoạn 4 (GIZ), Dự án thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển thoát nước Việt Nam (JICA).

Về những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã định hướng tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng về nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Cấp nước; Nghị định thay thế Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; rà soát, sửa đổi và trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050; Hoàn thiện Chương trình đầu tư xử lý nước thải tại các đô thị lớn, lưu vực sông trình Thủ tướng phê duyệt; Nghiên cứu đề xuất sửa đổi 04 Nghị định chuyên ngành về hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực chiếu sáng, cây xanh, công trình ngầm, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; trình lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật…; Tiếp tục tăng cường quản lý các quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; triển khai đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình, dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá cao và biểu dương những cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Cục Hạ tầng kỹ thuật trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2016.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật là một lĩnh vực lớn, bao gồm nhiều nội dung quản lý như cây xanh, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn, nước thải, công trình ngầm, nghĩa trang…Năm 2016, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng thể chế pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, tổ chức triển khai nhiều chương trình, dự án có hiệu quả.

Đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 mà Cục Hạ tầng kỹ thuật đã nêu trong báo cáo, bên cạnh công tác tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị Cục Hạ tầng kỹ thuật cần lưu ý và tập trung cho một số nhiệm vụ quan trọng như: rà soát các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật liên quan đến bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu hạ tầng liên quan đến phát triển đô thị; tăng cường kiểm tra, rà soát và đánh giá việc thực hiện chính sách; triển khai có hiệu quả dự án cấp nước vùng; xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.