Cuộc họp lần thứ II Ban Điều phối chung Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thành lập Trung tâm Đào tạo và phát triển thoát nước Việt Nam" do Nhật Bản tài trợ

Thứ sáu - 28/10/2016 22:18  |  704
Ngày 28/10/2016 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức cuộc họp lần thứ II của Ban Điều phối chung Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Thành lập Trung tâm Đào tạo và phát triển thoát nước Việt Nam".
Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án, các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đoàn chuyên gia tư vấn của JICA. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh và ông Kazunao Shibata - Giám đốc JICA Tokyo - Đại diện cho JICA đến dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
hop

Toàn cảnh cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, thay mặt đoàn chuyên gia của JICA, ông Shigeo Kanai - Cố vấn trưởng Dự án và ông Hiroyuki Fujimoto đã trình bày các báo cáo về tiến độ tổng thể thực hiện dự án và kết quả nghiên cứu, khảo sát, kế hoạch thành lập Trung tâm Đào tạo và phát triển thoát nước Việt Nam (Trung tâm).

Về tiến độ thực hiện dự án, ông Shigeo Kanai cho biết, theo Biên bản ghi nhớ hợp tác của Dự án được hai bên ký kết tháng 10/2015, đã xác định các đầu ra của dự án năm 2016 bao gồm: Khảo sát, đánh giá nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho ngành thoát nước Việt Nam; Đề xuất cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và kế hoạch thành lập Trung tâm Đào tạo và phát triển thoát nước; Tiến hành thí điểm đào tạo cơ bản cho ngành thoát nước. Năm 2017, Dự án sẽ thực hiện các hoạt động thí điểm cho chức năng hỗ trợ thực hiện dự án và thí điểm cho chức năng tư vấn, nghiên cứu phát triển của Trung tâm. Theo kế hoạch tiến độ đã được thông qua, Dự án được bắt đầu triển khai từ tháng 2/2016. Hai bên đã tổ chức các cuộc họp Ban Điều phối chung lần I vào tháng 3/2016, lần II vào tháng 10/2016. Công việc khảo sát nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho ngành thoát nước Việt Nam đã được nhóm  chuyên gia hoàn thành, đang tiến hành xây dựng các kế hoạch công việc cho năm 2017 và chuẩn bị cho cuộc họp Ban Điều phối lần III dự kiến vào tháng 12 năm nay, trong đó có việc hai bên sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ sửa đổi, để làm cơ sở cho việc triển khai dự án năm 2017. Dự án đã tiến hành đào tạo thí điểm khóa I vào tháng 7/2016, sẽ đào tạo khóa II vào tháng 11/2016.

Về công việc chuẩn bị để thành lập Trung tâm, nhóm chuyên gia tư vấn đã nghiên cứu về sự cần thiết và nhu cầu đào tạo nhân lực ngành thoát nước, trên cơ sở đó, đề xuất 03 chức năng chính của Trung tâm bao gồm: chức năng đào tạo; chức năng nghiên cứu, triển khai và chức năng tư vấn hỗ trợ thực hiện các dự án thoát nước. Trong đề xuất kế hoạch công việc trong ngắn hạn (2016-2018) cũng như dài hạn (từ năm 2019 trở đi, khi kết thúc dự án), trong nhóm công việc về chức năng đào tạo của Trung tâm, các chuyên gia của JICA đã khuyến nghị các nội dung đào tạo, hệ thống chứng chỉ, giảng viên. Trong công việc thí điểm chức năng hỗ trợ thực hiện dự án, đã đề xuất một dự án thực tế thí điểm ở Nam Định và xem xét một dự án ở Bến Tre. Chức năng nghiên cứu và triển khai đã đề xuất những vấn đề nghiên cứu tiềm năng cũng như việc hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các tổ chức khác. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm trong và sau khi kết thúc Dự án.

Đóng góp ý kiến cho các báo cáo của nhóm chuyên gia JICA, các thành viên Ban Điều phối đã bày tỏ thống nhất về cơ bản đối với 03 chức năng đề xuất cho Trung tâm, đồng thời cũng đề xuất bổ sung thêm một số nội dung, bao gồm: bổ sung đánh giá về nhu cầu cho chức năng hỗ trợ thực hiện dự án, hỗ trợ thiết bị đào tạo, xây dựng phương án tự chủ tài chính cho Trung tâm sau khi dự án kết thúc, đào tạo giảng viên nguồn, phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thoát nước để xác định nhu cầu đào tạo cũng như chương trình đào tạo, nghiên cứu mô hình tổ chức hoạt động cũng như quản lý Trung tâm.

hop1

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, ông Kazunao Shibata và các thành viên dự họp chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Kazunao Shibata bày tỏ cám ơn các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Điều phối chung, và cho rằng, các ý kiến đó rất xác đáng và hữu ích, giúp cho đoàn chuyên gia tư vấn hoàn thiện kế hoạch thực hiện Dự án, đảm bảo tính phù hợp và khả thi. Theo ông Shibata, các chuyên gia của Dự án cần nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề  trước khi hai bên tiến hành ký Biên bản ghi nhớ vào cuộc họp lần III của Ban Điều phối, đó là: phân tích và làm rõ khả năng thu nhập và chi phí cho việc thực hiện các chức năng của Trung tâm, để đảm bảo cho Trung tâm có thể phát triển bền vững sau khi Dự án tài trợ kết thúc; cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực để thành lập Trung tâm; cuối cùng là phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, của Bộ Xây dựng và JICA trong các công việc triển khai Dự án này.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh bày tỏ cám ơn sự tích cực của các thành viên Ban Điều phối, Ban Quản lý Dự án và nhóm chuyên gia tư vấn của Dự án, đánh giá cao hoạt động của Dự án trong năm vừa qua trong việc tổ chức đào tạo thí điểm, làm việc với các địa phương để xác định nhu cầu, mục tiêu và quan điểm thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển thoát nước Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Mỹ Linh cũng cám ơn ý kiến phát biểu của ông Kazunao Shibata, báo cáo của các chuyên gia và các ý kiến đóng góp của các thành viên tại cuộc họp. Bên cạnh việc thống nhất về quan điểm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quản lý của Trung tâm Đào tạo và phát triển thoát nước Việt Nam - nội dung chính của Dự án hợp tác giữa hai bên, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cũng đồng tình với những gợi ý cần làm rõ hoặc nghiên cứu sâu hơn của ông Kazunao Shibata. Theo đó, với những băn khoăn về việc Trung tâm sẽ tồn tại và phát triển bền vững trên cơ sở tự chủ như thế nào sau khi Dự án kết thúc, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị nhóm chuyên gia của Dự án đánh giá lại mục tiêu cũng như mô hình hoạt động của Trung tâm, đảm bảo sự phù hợp cũng như đảm bảo khả năng tài chính cho Trung tâm phát triển sau này.

Về kế hoạch thực hiện Dự án, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị Ban Quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia JICA để đánh giá nhu cầu đối với các chức năng của Trung tâm, hoàn thiện kế hoạch để Bộ và JICA xem xét và cân nhắc thời điểm thích hợp cho việc thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển thoát nước Việt Nam./.