Cục Phát triển đô thị triển khai nhiệm vụ năm 2017 

Thứ ba - 24/01/2017 23:40  |  595
Ngày 20/1/2017 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Cục Phát triển đô thị đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
 
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Theo Báo cáo của Cục Phát triển đô thị, năm 2016, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Cục Phát triển đô thị đã cơ bản hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác xây dựng thể chế, Cục Phát triển đô thị đã thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2016 của Bộ Xây dựng, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành 01 Nghị quyết của Quốc hội, 01 Chỉ thị của Thủ tướng, trình Bộ Xây dựng xem xét 01 hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, 01 hồ sơ Nghị định và 01 Thông tư. Cục đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, định hướng để trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong các năm tiếp theo như: Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia; Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020-2030; Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam… Bên cạnh đó, công tác tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị cũng được Cục quan tâm. Năm 2016, Cục đã thẩm định, tham mưu và trình cấp thẩm quyền công nhận phân loại của 15 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại I, 02 đô thị loại II, 01 đô thị loại III và 10 đô thị loại IV; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức quốc tế trong việc triển khai các Chương trình, Đề án trong lĩnh vực phát triển đô thị đã được phê duyệt.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng về công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị đã tham mưu cho Bộ Xây dựng rà soát, chuẩn hóa 09 thủ tục hành chính, trong đó 5 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Trung ương và 4 thủ tục cấp tỉnh; thực hiện công bố, niêm yết công khai các thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa tiếp nhận hồ sơ.

Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo đội ngũ của Cục Phát triển đô thị đã được triển khai theo định hướng nâng cao năng lực, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Năm 2016, Cục Phát triển đô thị đã tiếp tục thực hiện vai trò chủ đầu tư trong các dự án khảo sát quy hoạch và dự án vồn ODA theo hiệp định và văn kiện được phê duyệt; thực hiện tư vấn các đề án, chương trình phát triển đô thị đảm bảo kế hoạch và chất lượng.

Theo Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Nguyễn Tường Văn, bên cạnh những thành tích đạt được trong năm 2016, lãnh đạo Cục cũng nghiêm túc nhìn nhận một số vấn đề tồn tại cần được nghiên cứu, đề ra các giải pháp để khắc phục trong năm 2017, trong đó có việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo đã ban hành chưa theo kịp với thực tế; việc chậm trễ trong xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị; việc xử lý các văn bản theo quy trình thủ tục hành chính còn bị kéo dài, chậm muộn; công tác tư vấn phát triển đô thị chưa thực sự năng động và hiệu quả chưa cao, chưa hỗ trợ được nhiều cho chức năng quản lý nhà nước của Cục.
 
Toàn cảnh Hội nghị1
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh biểu dương kết quả công tác của Cục Phát triển đô thị trong năm 2016, hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn trong bối cảnh nhân lực còn thiếu và có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo của Cục trong năm.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, hoạt động của Cục Phát triển đô thị không chỉ là thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Bộ, mà còn được lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ và các đơn vị trong Bộ rất quan tâm. Do vậy, trong Hội nghị tổng kết, lãnh đạo và các đơn vị trong Cục cần có sự nhìn nhận, đánh giá lại các công việc đã thực hiện để tìm ra giải pháp khắc phục những bất cập, những tồn tại trong các mặt công tác theo Chương trình công tác của Cục như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra việc thực hiện của các địa phương; thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học…. 

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị Cục Phát triển đô thị cần làm rõ phương hướng nhiệm vụ năm 2017 để trên cơ sở đó xây dựng Chương trình công tác năm 2017 của Cục, gắn mục tiêu với các nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới 2017, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chúc lãnh đạo Cục Phát triển đô thị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục Phát triển đô thị bước sang năm mới có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công./.